Yayın

KİTAP - MAKALE - TEZ

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 2013 yılında doğan ve dünyaya yayılan bir kadın hareketidir. Bu hareketin anlatıldığı, incelendiği ve bahsedildiği yayınları bu bölümde bulabilirsiniz.

fahrradutopien / Bisiklet Ütopyası

Bisiklet - Medya - Aktivizm

Julia Bee

Fahrradutopien denkt vom Fahrrad aus und ergänzt dabei bestehende Ansätze zur Mobilitätsforschung um medienkulturwissenschaftliche Perspektiven. Die Beiträge verbinden Medienwissenschaften und Forschungen zu Fahrradaktivismus mit der Liebe zum Radfahren.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu üzerine reportajı okumak için PDF’i indirdin.

Feminist yeni toplumsal hareketlerin medyada temsili: Las tesis ve Süslü kadınlar bisiklet turu örneği

Gazetecilik - Yüksek Lisans Tezi

Esra Dalçiçek

Yeni toplumsal hareketlerin medyadaki temsiline odaklanan bu çalışma ”Las Tesis” ve ”Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” eylemlerinin ana akım ve alternatif medyadaki temsil biçimlerinin ortaya koyulmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın kuramsal bölümünde; sosyolojik bir kavram olan toplumsal hareketler, yeni toplumsal hareketler ve feminizm ile toplumsal hareketlerin medyada temsili konuları kavramsal olarak incelenmiştir. Çalışmanın uygulama bölümünde ise son dönemde feminist yeni toplumsal hareketlere örnek teşkil eden ”Las Tesis” ve ”Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” eylemleri ile ilgili haber portallarında yayınlanmış içerikler haber analizi yöntemleri ile çözümlenmiştir. Bu haber portallarından Süslü Kadınlar Bisiklet Turu haberlerine ilişkin olarak da 127 habere ulaşılmış ve toplamda 208 haber nicel verilere ulaşmak adına içerik çözümlemesi ile incelenmiştir. Çalışmada ayrıca, her iki eylemin sosyal ağ platformu olan facebook sayfalarının içerik ve biçimsel özellikleri analiz edilmiştir. Çalışmanın içerik ve söylem analizi çözümlemesinde ana akım medyanın kadın odaklı toplumsal hareketleri haberleştirme konusunda taraflı davrandığı sonucuna ulaşılmıştır. Siyasi ve politik söylemleri içeren Las Tesis hareketi, ana akım gazetelerde sayıca az yayınlanmış ve aktörler şiddet içerikli söylemlerle birlikte aktarılmıştır; alternatif medyada ise Las Tesis hareketine hem sayıca fazla yer verilmiş hem de aktörlerin çeşitliliği ön plana çıkarılmıştır. Politik söyleme dayanmayan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu hareketi ise magazinsel unsurlarla ön plana çıkarılarak tüm haber metinlerinde olumlu nitelikte aktarılmıştır.

Düşük Karbon Mahalle: Yürüme ve Bisiklet Öncelikli Kentsel Tasarım

Akademik Makale

Hande Gündel ve Koray Velibeyoğlu

Çalışma kapsamında, sokakların otomobil hakimiyetinden geri alınışı ve düşük karbonlu yaşam anlayışına giden aşamalar incelenmiş ve düşük karbonlu yaşam üzerine literatürden süzülen beş prensip mahalle ölçeğinde ele alınmıştır. Mahalle ölçeği, fiziksel mesafeler ve sosyal bağların görünür olduğu ve bu prensiplerin algılanması açısından elverişli bir mekansal bütünlük sunmaktadır. Çalışma kapsamında, düşük karbon ulaşımını en yenilikçi biçimde temsil ettiği düşünülen bisiklet kullanıcılarıyla “düşük karbon yaşam” üzerine bir farkındalık anketi gerçekleştirilmiştir. Sonraki aşamada, İzmir genelinde düşük karbonlu ulaşıma referans veren bazı proje çalışmaları incelenmiştir.

SUPPORTIVE CYCLING ENVIRONMENTS FOR
WOMEN

University of Manitoba, Canada

Jessica Russell-Edmonds

Manitoba Üniversitesi’nden Jessica Russell-Edmonds’un tezinin ana konusu, kent yaşamında bisikletin önemi, yaygınlaştırılması ve bisikletin erkek egemen görüntüden çıkarılması için gerekli adımlar. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nu, bisiklete binen kadınları teşvik etmek için yapılan dünyadaki başarılı kadın hareketlerinden biri olarak görüyor ve sosyolojik de bir bakış açısı getiriyor. Bu hareketin arkasındaki en büyük motivasyonun, kadınların görünürlüğü ve örgütlenmeleri olduğunu açıklıyor. Bu hareketin ‘kent hakkı’nı savunurken aynı zamanda kadınlar için rahat ve güvenli bir ortam yarattığını belirtiyor.

X